Tegenexpertise Gillis is een onafhandelijk privé expert in schadecalculatie.  In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding, dit in het kader van een tegenexpertise. De kost hiervan wordt volgens barema’s bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert in het kader van een tegenexpertise  gratis is.

Kies voor Tegenexpertise Gillis

De keuze  van een privé expert of tegenexpertise is UW beslissing. Het is in uw voordeel om een gratis expert te selecteren voor een tegen-expertise. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen voor een tegenexpertis. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door de brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure, gedekt door Uw rechtsbijstand, om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

Gillis Expertises is een gespecialiseerd Tegenexpertise bureau, als Tegenexpert en Privé Expert, in het berekenen van de verliezen bij een schadegeval en/of de dekking van een schadegeval mee helpen aan te tonen. Deze dienst voor een Tegenexpertise is beschikbaar 7 dagen op 7, 24/24 uur. Uw Tegenexpert behartigt Uw belangen, zéér eenvoudig omdat zijn honorarium gekoppeld is aan de overééngekomen schadevergoeding. Wij werken samen met de klant om een correcte schadevergoeding te bekomen, zij aan zij. Gedurende gans de afhandeling staan wij open voor vragen die u heeft en met raad en daad bij te staan.

Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van Tegenexpert of Privé Expert, voor een Tegenexpertise, niet uit te sluiten. Uw schadegeval dient in meerder stappen behandeld te worden die een nauwkeurige opvolging eisen tot aan het bekomen van een akkoord wat U toelaat alles te herstellen en te vervangen wat u verloren heeft.

Contacteer ons

TegenexpertiseVoor meer info of een afspraak bel Tegenexpertise Gillis op GSM : 0471 55 95 97 of Gratis Nr : 0800 71 400.

U kan ons ook mail via: info@gillis-expertises.be

De activiteien van Tegenexpert  Gillis zijn gebouwd rond de kennis en ervaring van onze medewerkers. Ingenieurs en Architecten staan ter uwer beschikking om uw schadegeval optimaal en correct af te handelen. Het is ons doel UW belangen te verdedigen en u een optimale schadevergoeding te onderhandelen die een correcte weerspiegeling geeft van de door u geleden verliezen.