Sinds de inwerkingtreding van de Alur-wet moet voor alle huurwoningen, ongeacht of zij leeg of gemeubileerd zijn, bij aankomst en vertrek van de huurder een inventaris van de inrichting worden opgemaakt. Hetzelfde geldt voor bedrijfspanden. Het doel van deze procedure is toekomstige geschillen tussen verhuurders en huurders te voorkomen. Een inventaris van de inrichting is dus niet alleen verplicht, maar ook essentieel voor beide partijen.

Wat is een brandonderzoek en wat zijn de garanties?

Inhoudsopgave
Hoe ziet een inventaris van armaturen eruit?
Wat moet er in het document staan?
De voordelen van een gespecialiseerd bedrijf
Hoe ziet een inventaris van armaturen eruit?
Het is een document of, nauwkeuriger gezegd, een inventaris van de staat van de gehuurde woning. Het bevat duidelijke en precieze details van elke kamer en eventuele afwijkingen. De inventaris van de inrichting aan het begin en het einde van de huurovereenkomst moet aan de huurovereenkomst worden gehecht. Het moet worden opgesteld aan de hand van een modelinventaris van armaturen die kan worden gedownload van gespecialiseerde websites. Dit zal het voor de verhuurder en huurder gemakkelijker maken om het samen te schrijven.

Er zij op gewezen dat het mogelijk is de twee inventarissen van de inrichting op één enkel document op te stellen, op voorwaarde dat de aantekeningen met betrekking tot elk van beide duidelijk gescheiden zijn. Deze formaliteit is evenmin verplicht voor seizoenverhuur en tweede woningen. Het wordt echter ten zeerste aanbevolen, omdat op die manier geschillen aan het eind van de huurperiode, met name over eventuele schade, kunnen worden voorkomen.

Wat moet er in het document staan?

Zoals gezegd moet u een vooraf vastgesteld model gebruiken, omdat u dan niets kunt vergeten. Om een standaardinventaris van armaturen op te stellen, moet het document de volgende informatie bevatten

de datum van het onderzoek
De namen van de personen die belast zijn met het onderzoek (dit kan worden uitbesteed aan een deurwaarder) en hun contactgegevens
Het adres van de woning
Een gedetailleerde beschrijving van de woning, kamer per kamer (vloeren, muren, plafonds, elektrische toestellen, verwarmingselementen, enz.)
De handtekening van elke partij met de woorden “gelezen en goedgekeurd” onderaan de bladzijde
Bij de inventarisatie van de inboedel aan het einde van de huurperiode moeten ook de geconstateerde schade en het nieuwe adres van de huurder worden vermeld. Bij de inventarisatie van de inrichting moet rekening worden gehouden met het criterium van de veroudering. Juist daarom verdient het de voorkeur een deskundige te vragen de inventaris op te maken.

De voordelen van een gespecialiseerd bedrijf

Het is mogelijk een beroep te doen op een deurwaarder, net zoals het mogelijk is een beroep te doen op deskundigen zoals www.protexo.fr om een tegensprekelijke inventaris van inboedel op te maken. Deze oplossing heeft vele voordelen voor de huurder en de verhuurder, aangezien een derde partij de inventarisatie van de inboedel op onpartijdige wijze kan uitvoeren. De derde zal immers trachten aan de belangen van beide partijen tegemoet te komen, zodat aan de hand van het opgestelde document sneller kan worden bepaald wie verantwoordelijk is voor de herstellingen.

Geen van de partijen zal immers de inhoud van het document kunnen betwisten, hetgeen de risico’s op geschillen aanzienlijk zal beperken. Bovendien zal een professionele diagnosticus dankzij zijn deskundigheid in staat zijn de inventaris snel en nauwgezet uit te voeren. Hij zal geen details weglaten die op het einde van het huurcontract problemen kunnen veroorzaken.

De inventaris van de armaturen zal dus kwalitatiever zijn. Tijdens de diagnose kan de vakman foto’s nemen om aan te tonen of er al dan niet schade is. Het enige nadeel van het uitbesteden van de inventaris van de inrichting is ongetwijfeld de kostprijs, die zal moeten worden verdeeld tussen de verhuurder en de huurder. Indien beide partijen er namelijk in slagen de inventarisatie van de inrichting met hun eigen middelen uit te voeren, zal dit geen extra kosten meebrengen.

Lees meer

tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen